Đang hiển thị bài đăng từ tháng hai, 2020Hiển thị tất cả
Kazuhisa Hashimoto - Người tạo ra Konami Code "↑↑↓↓←→←→BA" chỉnh 30 mạng game Contra qua đời
[HACK] Game Adorable Home trên Android và IOS