About Me

Xin chào! Tôi là Karin là người tạo ra và quản trị của website này.


Mục đích làm ra cái website này đơn giản chỉ là muốn chia sẻ và ghi lại những gì đã học và làm được ở những năm đại học của tôi. Đồng thời nơi này cũng sẽ chia sẻ những cảm xúc về cuộc sống trong đại học của 1 IT như tôi.  Và đương nhiên khi làm ra trang web này tôi vẫn đang học đại học vậy nên sẽ vẫn còn nhiều sai sót, nếu như bạn muốn góp ý hay thắc mắc có thể liên hệ với tôi tại website này. Được nhận ý kiến và phản hồi của bạn là niềm vui của tôi :))

Liên hệ với tôi