Dịch vụ Facebook, Messenger, Instagram... bị sập trên toàn cầu


Tối ngày 04/10/2021, các dịch vụ Facebook, Messenger, Instagram...đều thuộc sở hữu của Facebook và chạy trên cơ sở hạ tầng dùng chung - đều hoàn toàn ngừng hoạt động trước 5 giờ chiều(theo giờ địa phương). Các sản phẩm khác thuộc cùng dòng ứng dụng, chẳng hạn như Facebook Workplace, cũng ngừng hoạt động.
Khách truy cập vào trang web Facebook chỉ đơn giản là nhìn thấy một trang lỗi hoặc một thông báo rằng trình duyệt của họ không thể kết nối. Ứng dụng WhatsApp và Instagram tiếp tục hoạt động nhưng không hiển thị nội dung mới, bao gồm bất kỳ tin nhắn nào được gửi hoặc nhận trong sự cố.