Bài 1: Giới thiệu Java, Hướng dẫn cài đặt JDK và EclipseI. Giới thiệu Java:

1. Java là gì?

– Java là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP) và Java cũng là một Platform, nó được ra đời vào ngày 23/5/1995 bởi công ty Sun Microsystems.

– Hiện nay Java cũng đang là ngôn ngữ lập trình rất phổ biến, được sử dụng rất rộng rãi bởi nó có tính bảo mật cao, và nó được ra đời với tiêu chí “Viết  một lần, thực thi khắp nơi” tức là bạn chỉ cần phải viết ứng dụng bằng ngôn ngữ Java 1 lần và bạn có thể chạy trên bất kỳ hệ thống nào (Windows, MAC OS, Linux,…)

2. Tại sao bạn nên học Java?– Java được cung cấp miễn phí.

– Java rất rễ học.

– Java được hỗ trợ bởi rất nhiều các API.

– Java có mặt ở khắp mọi nơi.

– Java có một cộng đồng rộng lớn.

– Một nền tảng Mobile rất lớn đang sử dụng Java đó chính là Android.

3. Để học Java bạn cần những công cụ gì?

– JDK (Java Deverlopment Kit): JDK là một bộ công cụ phát triển Java, nó dành cho những người lập trình Java để phát triển ứng dụng.

– IDE (Integrated Development Environment): Là một môi trường phát triển tích hợp (IDE), về bản chất nó là một chương trình để bạn viết code. Chương trình này hỗ trợ nhiều tính năng tự động hóa cho người phát triển. Chẳng hạn các gợi ý khi lập trình, tự hoàn thiện mã,…  


Để lập trình Java có rất nhiều IDE hỗ trợ các bạn, nhưng phổ biết nhất đó là NetBean và EclipseII. Hướng dẫn cài đặt: 

Đầu tiên bạn cần tải JDK tại liên kết này. Sau khi tải xong, mở file chạy cài đặt như bình thường.

Tiếp theo, bạn cần nạp môi trường JAVA cho máy tính như sau:

   Bước 1: Kích phải chuột vào Computer chọn Properties.Bước 2: Tại bảng thuộc tính của Computer hiện lên các bạn chọn tiếp vào mục Advanced system settings >> Advanced và tìm mục Environment Variables... để cấu hình biến môi trường.Bước 3: Tại mục System variables các bạn chọn New và tạo một biến môi trường có tên (Name) là JAVA_HOME và giá trị (Value) là đường dẫn tới thư mục cài đặt JDK của bạn.Bước 4: Sửa đổi giá trị của biến môi trường Path. Các bạn tìm tới biến môi trường Path trong System variables sau đó chọn Edit để chỉnh sửa.Bước 5: Thêm vào trước tất cả các đường dẫn giá trị %JAVA_HOME%\bin; sau đó chọn OK để lưu lại.

*Các bạn lưu ý không xóa giá trị của biến môi trường Path mà chỉ thêm giá trị như trên sau đó chọn OK để lưu lại.Bước 6: Tiếp tục chọn OK để đóng bảng thiết lập biến môi trường.Sau khi bạn thiết lập như các bước trên có nghĩa là bạn đã thiết lập biến môi trường cho Java thành công.III. Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Eclipse:

Bạn tiến hành tải Eclipse tại link sau: http://eclipse.org/   Có rất nhiều các gói để bạn download, chúng chỉ khác nhau về các plugin có sẵn trong đó. Bạn nên download gói "Eclipse IDE for Java EE Developers". Trong quá trình lập trình đòi hỏi thêm các Plugin bạn có thể cài đặt mở rộng thêm.   Sau khi tải về xong bạn tiến hành giải nén Eclipse bạn vừa download được vào một thư mục nào đó. Chẳng hạn: C:/Eclipse
   Bạn có thể bắt đầu sử dụng Eclipse bằng cách chạy file eclipse.exe


Theo