[JAVA] Project SimulationRadixSort - Sắp xếp theo cơ sốProject Simulation Radix Sort (Sắp xếp theo cơ số)


Phần mềm mô phỏng thuật toán sắp xếp Radix sử dụng ngôn ngữ lập trình Java. Lập trình bằng phần mềm NetBean bởi SV DTU môn FC2.

Khác với các thuật toán sắp xếp so sánh,  thuật toán sắp xếp theo cơ số (Radix Sort) là một thuật toán sắp xếp không so sánh. Cơ sở để sắp xếp luôn là việc so sánh giá trị của 2 phần tử thì Radix sort lại dựa trên nguyên tắc phân loại thư của bưu điện. Vì lý do đó nó còn có tên là Postmans sort.

Thuật toán này được thực hiện dựa trên ý tưởng nếu một danh sách đã được sắp xếp hoàn chỉnh thì từng phần tử cũng sẽ được sắp xếp hoàn chỉnh dựa trên giá trị của các phần tử đó. Thuật toán này yêu cầu danh sách cần được sắp xếp để có thể so sánh thứ tự các vị trí vì thế sắp xếp theo cơ số không giới hạn ở tập số nguyên (ta có thể dễ dàng đưa dạng xâu về cơ số nhị phân).

Tính năng:

  • Mở chỉnh sửa File

  • Đọc dữ liệu từ file

  • Dữ liệu ngẫu nhiên

  • Sắp xếp Radix

Hình ảnh về chương trình
Giao diện chương trình  


Liên hệ: https://www.facebook.com/pagemrk/